κρυψορχιδία στα σκυλιά

η κρυψορχία σε σκύλους είναι μια συγγενή ανωμαλία που χαρακτηρίζεται από το ότι ένα των όρχεων (ή και τα δύο) δεν κατέβηκαν στα χρηματιστήρια. Το κρυψορχία προκαλεί στειρότητα του σκύλου.

Είναι προδιαθέτει το σκυλί για να όρχεων όγκων και συστροφή των όρχεων έκτοπη.

Θεραπεία

Μερικά φάρμακα θα προωθήσει όρχεων κάθοδο και πρέπει πάντα να εξετάζεται να κάνει μια θεραπεία. Αν τα αποτελέσματα δεν είναι θετικά, μόνο η αφαίρεση ενός ή πρέπει να θεωρείται όρχεις.